Strona główna   |   Fotoklub RP    |   Członkowie   |   Wydarzenia   |  Kontakt     |    Forum CKfoto.pl   

 Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
STATUT FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW
 
Władze Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
WŁADZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Benicewicz-Miazga - Prezes regionu
Patryk Ptak- sekretarz regionu
Zdzisław Skuza - skarbnik regionu

WŁADZE KRAJOWE

KAPITUŁA

Juliusz Garztecki - Prezydent
Aleksander Jałosiński - Wiceprezydent
Lech Grabowski - Wiceprezydent
Mieczysław Cybulski - Sekretarz
Członkowie:
Janusz Mielczarek, Andrzej Pytliński, Mirosław Skrzypkowski, Jerzy Wygoda,
Małgorzata Dołowska, Marek Tomaszuk, Karol Walaszczyk, Juliusz Multarzyński

ZARZĄD:

Mieczysław Cybulski - Prezes

Ryszard Frankowski - Wiceprezes
Wojciech Wesołowski - Wiceprezes
Grzegorz Stojny - Sekretarz
Małgorzata Krystyna Dołowska - Skarbnik
Mariusz Broszkiewicz - Członek Zarządu
Krzysztof Gogo - Członek Zarządu
Tadeusz Jerzy Kucharski - Członek Zarządu

Kontakt z FIAP: Oficer Łącznikowy FIAP - Dorota Kycia
 
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców powstał w 1995 roku. Zrzesza artystów fotografików oraz sympatyków fotografii oraz (obok ZPAF) ma prawo do nadawania w Polsce tytułu artysty fotografika.
Fotoklub RP nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego (zał. 1929r.), którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez jego założyciela – Jana Bułhaka – fotografiką. Sprawa uznania fotografii przez instytucje kulturalne za sztukę (na równi z innymi dyscyplinami) była przedmiotem prowadzonej nierównej walki, przez niemal cały okres międzywojenny. Członkowie działającego w latach 1938-39 Fotoklubu Warszawskiego, prowadzonego m.in. przez Janusza Podolskiego (późniejszego współzałożyciela ZPAF) dowiedli, że fotografia jest sztuką twórczą - nie rejestruje mechanicznie rzeczywistości, lecz ją interpretuje. Podoski wykonał portret kobiety i rozdał 12 identycznych negatywów członkom Fotoklubu, którzy przynieśli dwanaście zupełnie różnych pozytywów.

Po drugiej wojnie światowej wysiłki wprowadzenia fotografii jako równouprawnionej dyscypliny w sztuce zakończyły się sukcesem, ale Fotoklub komunistyczne władze zlikwidowały. Powstał Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) początkowo pod inną nazwą. W ówczesnych ramach prawnych PRL członkostwo w ZPAF dawało liczne przywileje. Po roku 1989 postanowiono przywrócić tradycje Fotoklubu.

Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków, dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuły honorowe. Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP (z krajów może mieć tylko jednego reprezentanta). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP.

Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców – Region Świętokrzyski powołany został przez Delegata do Spraw Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP – Annę Benicewicz-Miazga (Akt powołania Delegata nr 4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.) – i swoją działalność rozpoczął 1 września 2014 roku. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 12 członków Fotoklubu RP.

 
  "FOTOKLUBY" J.W.Garztecki
Stowarzyszenie Fotograficzne CKfoto.pl powstało z inicjatywy członków założycieli, w których zamyśle było promowanie fotografii oraz ukazywanie piękna naszego regionu za jej pomocą. Członkowie CKfoto.pl zainicjowali powstanie Regionu Świętokrzyskiego   www.ckfoto.pl
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) jest międzynarodową federacją, sztuki fotograficznej. Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO. Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w FIAP
www.fiap.net
 

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Świętokrzyski © 2014  Wszelkie prawa zastrzeżone