Strona główna   |   Fotoklub RP    |   Członkowie   |   Wydarzenia   |  Kontakt     |    Forum CKfoto.pl   

 Członkowie Rzeczywiści Fotoklubu RP Regionu Świętokrzyskiego
 Anna Benicewicz-Miazga AFRP nr. leg 276   AFIAP www.abmprojekt.com.pl
Anna Góra-Klauzińska AFRP  nr. leg 277 Art.Plastyk www.kadeskaart.com.pl  
Ernest Klauziński AFRP  nr. leg 278   www.grimjester.pl
Patryk Ptak AFRP  nr. leg 338   www.patryckzone.deviantart.com
Paweł Szczeciński AFRP  nr. leg 337   www.vivesa.pl
Zdzisław Skuza AFRP  nr. leg 363     www.pstrykaczckfoto.deviantart.com
Krzysztof Zając AFRP  nr. leg 336 AFIAP, www.szarack.pl
Julita Orska AFRP  nr. leg 372   www.julitaorska.eu
Mariusz Broszkiewicz AFRP  nr. leg 211   www.mbroszkiewicz.pl
       
 
 
Członkowie Nadzwyczajni Fotoklubu RP Regionu Świętokrzyskiego
Elżbieta Cybulska nr.leg 1243   www.fotograficzka.pl
Marcin Jarosław Białek nr.leg 1244 Art.Plastyk www.marcinbialekportfolio.blogspot.com
Anna Kamińska nr.leg 1245   www.ereszkigal.deviantart.com
Stowarzyszenie Fotograficzne CKfoto.pl powstało z inicjatywy członków założycieli, w których zamyśle było promowanie fotografii oraz ukazywanie piękna naszego regionu za jej pomocą. Członkowie CKfoto.pl zainicjowali powstanie Regionu Świętokrzyskiego   www.ckfoto.pl
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) jest międzynarodową federacją, sztuki fotograficznej. Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO. Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w FIAP
www.fiap.net

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Świętokrzyski © 2014  Wszelkie prawa zastrzeżone